Helse og beredskap

Ved hjelp av innovative løsninger designer, utvikler og produserer vi medisinteknisk utstyr for luftambulanse og sykehus.

Innenfor dette segmentet jobber vi som en problemløser og utarbeider fremtidsrettede løsninger innenfor transport av pasienter og tilhørende medisinteknisk utstyr. Vi designer, utvikler og produserer håndteringsutstyr som i dag brukes av Luftambulansetjenesten HF og sykehus.

Eksempler på våre leveranser innen dette segmentet er båreheis for Babcock Scandinavian AirAmbulance og transportvogn for medisinsk utstyr til ECMO-pasienter med alvorlig nedsatt lunge- eller hjertefunksjon til Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi har fokus på at de vi leverer skal være brukervennlig, sikkert, praktisk og ha lav vekt. Våre produkter er i stadig utvikling da vi alltid ser etter måter å forbedre løsningene våre på.