Om oss

EnergyX skal bidra til fremdrift på dine prosjekter og vekst for din bedrift. Derfor er også våre tjenester og produkter i stadig utvikling. Vi innoverer for å hjelpe andre å innovere.

EnergyX har røtter tilbake til Bakke Oil Tools som ble startet av Stig Bakke i 1994 i industriparken på Opstad ved Ålgård. I 2002 ble Bakke Oil Tools kjøpt opp av Weatherford Norge, som fortsatte driften på Ålgård under navnet Weatherford Bakke. Da Weatherford i 2009 besluttet å flytte grunnet sentralisering, ble Ålgård CNC etablert, startet av nøkkelpersoner fra Bakke Oil Tools. Ålgård CNC fokuserte på produktutvikling, CNC-maskinering, sammenstilling og testing av nedihullsutstyr, og videreførte med det den kompetansen og erfaringen som var bygget opp på Ålgård over mange år.


I 2015 kom nye aksjonærer inn i Ålgård CNC, med kompetanse og nettverk fra subsea-bransjen. Navnebyttet til EnergyX representerte en ny start hvor strategien var å bli en totalleverandør innen alle segmenter i olje- og gass bransjen. Teco Maskinering, et selskap som ble etablert på Ålgård i 1995, ble i 2016 fusjonert inn i EnergyX. Teco Maskinering hadde i over 20 år spesialisert seg på CNC-maskinering, og med fusjonen fikk EnergyX enda større kapasitet. EnergyX eies av aksjonærer som enten er ansatt i selskapet eller har tett tilknytning til driften på andre måter.

EnergyX har i dag over 30 ansatte og omsatte for ca. 70 millioner i 2022. Vi har et godt arbeidsmiljø med høyt kompetente medarbeidere som har jobbet i selskapet i mange år. Litt over halvparten av de ansatte jobber med aktiviteter tilknyttet CNC-maskinering, men vi har også en betydelig ingeniøravdeling og en egen test- og monteringsavdeling.

Vi har egne prosjektledere som følger opp prosjektene fra start til mål og vi kan ta på oss alt fra rene maskineringsoppdrag til multidisiplin-prosjekter som inkluderer utvikling, fabrikasjon, sammenstilling og testing av nøkkelferdige produkter.

Våre største kunder er norske og internasjonale olje- og serviceselskaper, og vi jobber mot både nedihull, topside og subsea segmentene i olje- og gass bransjen. Nylig har vi også utvidet våre forretningsområder til å inkludere luftfart/medisinsk utstyr og havbruk (via Smart Seaweed Solutions) for å ha flere ben å stå på i framtiden.