PAL – Portable Aviation Lift

Luftambulansetjenesten Helseforetak (LAT HF) trengte en løsning for få en ny type smittekuvøse (EpiShuttle) inn på flyet. Da kom EnergyX på banen.

I 2022 gikk Luftambulansetjenesten Helseforetak (LAT HF) i beredskap på oppdrag for EU for transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer (rescEU-ordningen). En ny type smittekuvøse (EpiShuttle) ble da introdusert, for rask og sikker transport av smittede pasienter. 

Kuvøsen hadde ikke vært i bruk på den aktuelle flytypen tidligere, og de tradisjonelle aktørene av håndteringsutstyr kom ikke opp med konsepter som LAT HF og operatør Avincis (tidligere Babcock Scandinavian AirAmbulance) fikk tillit til. EnergyX (i samarbeid med vår partner Motorteknikk) ble da kontaktet med forespørsel om å utvikle løsninger for å håndtere inn- og utlasting av kuvøsen, som en plan B. Dette var ikke et område vi hadde jobbet innen tidligere, men ettersom vi har lang erfaring med konseptutvikling, design, produksjon og testing innen andre områder, tok vi selvfølgelig oppdraget på strak arm. Avincis kom til oss da det var ni måneder til de skulle være i beredskap og de var derfor avhengige av å finne en god løsning kjapt. Våre ingeniører gikk raskt i gang med å jobbe frem et konsept som ble presentert for kunden med positive tilbakemeldinger.

Både operatør Avincis og sluttkunde LAT HF var involvert i prosjektet ganske tidlig, og det ble etablert et tett samarbeid. 

Ideen begynte med en enkel jekk under kuvøsen, men utviklet seg etter hvert til et integrert elektrisk jekk, samt en modulbasert heis for å få kuvøsen opp og inn i flyets dør. Plan B ble til Plan A, og EnergyX fikk plutselig et nytt satsningsområde; medisinteknisk utstyr for luftfart. En modul for å feste kuvøsen i flyet under flygning var også en del av leveransen, og vi gjennomførte grundige tester for å sjekke at den tålte belastningen som kreves for at installasjonen skulle kunne sertifiseres av EASA (felleseuropeisk luftfartsmyndighet). Alle deler av systemet fungerte som tiltenkt og bestod første test. I tillegg utviklet vi løsninger for å kunne frakte medfølgende medisinsk teknisk utstyr som respirator og sprøytepumper sammen med kuvøsen.

Den elektriske heisen vi utviklet er en portabel, sammenleggbar og brukervennlig løsning som kan fraktes med flyet – Portable Aviation Lift (PAL). Ettersom beredskapsteamet kan bli kalt ut til hvor som helst i Europa er de avhengige av å ha en løsning de kan frakte med seg – uten å være avhengig av bakkeutstyr. Ved hjelp av vår heis kan kuvøsen fraktes inn i flyet på en trygg og effektiv måte, både for pasient og personell. 

Vi har også utviklet et adapterbrett som sikrer at kuvøsen kan transporters på mange ulike bilambulansebårer. Det er ikke mulig å omlaste en kuvøsepasient på flyplasser da denne ligger inni et beskyttet skall som ikke kan åpnes. Adapterbrettet festes til bilambulansebåren, og så drar man kuvøsen over på båren fra heisen og visa versa. Dette gjør at pasienten kan fraktes trygt fra flyplass i bilambulanse og helt frem til sykehuset. Systemet var klart innen fristen for beredskap, og kunden var svært fornøyd med leveransen. 

En ny og forbedret versjon av PAL er under utvikling. I denne er det benyttet blant annet karbonfiber som materiale, noe som har redusert vekten på hele systemet med mellom 20 og 30 kilo. Dette gjør heisen lettere håndterlig og mer brukervennlig. Løsningen vi har utviklet er tilpasset et spesifikt fly, men siden systemet er modulbasert kan det med enkle modifikasjoner tilpasses andre flytyper. Det vil derfor være mulig å bruke heisen til vanlige bårepasienter også. EnergyX sin løsning gjør at man ikke er avhengig av bakkeutstyr for å kunne laste inn eller ut pasienten, noe som gir større fleksibilitet