Loop Farm – taredyrking

Vår plan om å drive en "Loop Farm" er et viktig skritt mot å industrialisere taredyrking i Norge, Europa og verden.

Vi jobber med å utvikle en "Loop Farm", et nytt konsept som blir et viktig skritt mot å industrialisere taredyrking i Norge, Europa og verden. “Loop Farm” er et samarbeidsprosjekt innen havbruk mellom EnergyX, Smart Seaweed Solutions og Lofoten Blue Harvest. I dag er det ingen som driver med taredyrking i industriell skala, men flere aktører jobber med å finne løsninger. Det er håp om at dette vil bli en ny stor næring, og dermed er det også et kappløp om å finne de gode løsningene først.

Vi sikre på at vi er på rett vei for å sette standarden for taredyrking for fremtiden. I dag medfører taredyrking mye manuelt arbeid, som ikke er økonomisk bærekraftig. Sukkertare og butare vokser på tau, og for å dyrke 250 tonn tare kreves nærmere 50 000 meter tau som legges ut om høsten og tas inn manuelt om våren.

Vår “Loop Farm” vil industrialisere og effektivisere dyrkingsprosessen ved å automatisere såing og kutting av taren uten å ta dyrketauet inn ved høsting. Vår løsning vil ikke kreve oppfølging eller vedlikehold under veksten; det er en passiv prosess. I tillegg vil man kunne benytte seg av såkalt ettervekst etter høsting av hovedavlingen, fordi dyrketauet blir stående i sjøen og tillater at taren fortsetter å vokse etter første høsting.

Vi lanserer nå det første «Loop Farm»-pilotprosjektet i Lofoten sommeren 2023. Ved høsting av taren, legges en flåte inntil anlegget og tauet trekkes over flåten hvor taren kuttes. Utvikling av moduler for å så taresporer på tauet, trekke tauet og kutte tare pågår. Systemet er skalerbart slik at man kan ha flere anlegg på ett felt og dermed oppnå stordriftsfordeler. Målet er å ha alle moduler ferdig utviklet til høstesesongen 2024.